KONTAKTY

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Tel.: +421 267 286 111

Prehliadky pivovaru

U Prazdroje 7
304 97 Plzeň

Fax.: +420 377 062 888